Jansen Tuin en NatuurHovenier, ontwerper, met hart voor natuur
 


SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN

Gazon: U kunt een oud gazon laten weghalen en vervangen of ergens een nieuw gazon laten aanleggen. De aanleg van een gazon kan je doen met graszoden of het gazon inzaaien met een grasmengsel. Graszoden geven een sneller resultaat, maar de beworteling is in het begin minder en het blijft vaak wat kwetsbaarder. Je kan een terugval krijgen. Bij inzaaien kan je een mengsel van grassoorten kiezen, dat het beste bij uw tuin past. Door die aanpassing en omdat ze na ontkieming zelf wortelen is de beworteling vaak beter dan van graszoden en is de grasmat robuuster, vaak beter bestand tegen droogte. De ondergrond van de grasmat is de basis van uw gazon. Dus bij aanleg zorg ik eerst voor een juiste ondergrond.
Bij onderhoud: acties om een jaarrond stevig en goed dekkend groen gazon te houden zijn:
maaien, bemesten, verticuteren, bezaaien, blad ruimen.

Bloemenweide: Aanleg en onderhoud van wilde bloemen weides. Afhankelijk van de plaats in de tuin, de soort grond en uw wensen kunt u kiezen voor verschillende soorten bloemenweides: gericht op insecten, vogels, bloei, hoogte, hoeveelheid onderhoud. Het gaat om aanleg, gericht maaien, en ook gericht wieden van ongewenste soorten, totdat een evenwicht is bereikt. : aanleg

gezaaid gazon 1
gezaaid gazon 1
volgroeid gazon 1
volgroeid gazon 1
voor gazon 2
voor gazon 2
ondergrond gazon
ondergrond gazon
gelegd gazon 2
gelegd gazon 2

Gezaaid gazon bij start en volgroeid.                   Fases aanleg gelegd gazon

                    Aanleg bloemenweide  onder nieuwe boomgaard


Snoei van bomen en heesters en het scheren van hagen hangt af van de soort boom, heester of haag, op de juiste tijd en op de juiste manier, zodat ze er niet onder lijden en goed groeien en bloeien. Terug snoeien of overplanten kan, afhankelijk van de grootte. Specifiek noem ik ook fruit en fruitbomen en leibomen . Het weghalen of kappen van bomen of struiken doe ik ook. Dit snoeiafval verwerk ik in rillen, wat een goede schuilplaats voor dieren geeft, of ik voer het af.
Inhuur

Waar ik het zelf niet kan werk ik samen met anderen, die over de juiste middelen en expertise beschikken: voor snoei op hoogte of kappen van een volwassen boom. het graven van een gat voor een trampoline of de aanleg van een groot gazon. 


 

Vaste en één of twee jarige planten:

Aanleg borders, met bollen, vaste planten, heesters en bomen. de compositie van de borders. Het kiezen ook van de geschikte bodembedekkers of klimplanten langs een muur. Met voorbereiding van de bodem, zaaien, aanplant, overplanten, scheuren, aanbrengen van de juiste plantgrond, bemesten, compost opbrengen. Het uitkiezen of planten van de planten kunt uzelf doen, met mijn advies of, in overleg aan mij overlaten.

Het onderhouden van de border met planten, door een juiste en tijdige snoei, die bij sommige soorten voor een langere bloeiperiode kan zorgen, het onkruid vrij maken of houden van de borders. Bemesting, onkruid vrij maken, overplanten, scheuren en uitplanten. Ik wil de planten tot hun recht laren komen en tot een evenwicht in de border komen, waar planten elkaar niet in de weg zitten, mooi uitkomen en onkruid weinig kans krijgt.

    Borders volgroeid,            2x net aangelegd,         Wilde vijver na onderhoud

Infrastructuur: De aanleg of het herstel van pad of terras, schutting, pergola, of plantenrek, doe ik zelf, en waar nodig en effectiever, schakel ik daar specialisten voor in.  U ziet lage en hoge hekjes en schuttingen. Voor privacy kan je een afscheiding maken met een schutting, al dan niet begroeid met klimplanten, met een haag, of met klimplanten langs een draadhek.

Combinaties kunnen ook levendig zijn. Een draadhek gecombineerd met een schutting geeft doorkijk of meer licht, en kan het wat levendiger of minder massief te maken; verder ziet u een draadhek om een blinde muur met klimplanten te verzachten en verfraaien. Een gerepareerde schutting: duurzaam hergebruik en goedkoper.Een betegeld terras of pad kan je door een levendiger pad of terras vervangen met meer groen of het waterdoorlatend maken. U ziet een schuin lopend pad, met hergebruikte tegels, een terrasje met tegels in het grind, een strook steviger grind door een grindmat.


Een tuin kan je opvrolijken met planten, maar ook met bv. groepjes van paaltjes, een stronk, een draadhek met een mooie klimplant, of een van stenen of stammetjes gebouwde blikvanger.