Jansen Tuin en NatuurHovenier, ontwerper, met hart voor natuur
 

Wie BEN IK?

Van jongs af aan ben ik bezig met groen en dieren, variërend van bijen, kikkers en vogels tot geiten. Je vond me veel in het bos. Na een opleiding in de landbouw en veeteelt ben ik daarmee aan de slag gegaan in het buitenland om boeren duurzaam verder te helpen met hun bedrijf en inkomen, zodat zij ook in de toekomst voedsel kunnen produceren en er een inkomen uit halen. Na dit werk, gericht op ontwikkeling ver weg, kies ik nu voor duurzame ontwikkeling van tuinen, concreet en dichtbij. Ik maak van mijn hobby en passie mijn werk en ga  als hovenier en ontwerper, concreet en praktisch met mijn handen aan de slag. Om kennis en ervaring te ontwikkelen ben ik opleidingen gaan volgen, voor hovenier bij Yuverta en voor tuinontwerper bij de Ontwerpacademie. In 2021 heb ik mij gevestigd als zelfstandig hovenier. Mijn eerste klussen, in onderhoud, ontwerp en aanleg, en het contact met de klanten, waren stimulerend en bevestigen dat ik de juiste keuze heb gemaakt.

Ik geniet van de natuur, in weidegebieden, de bergen, het bos en ben actief in natuurbescherming, met bescherming van vleermuizen en weidevogels. Mijn eigen tuin moet jaarrond aantrekkelijk zijn. Ik probeer een evenwicht te bereiken tussen de verschillende planten, en veel mogelijkheden te scheppen voor allerlei dieren; vogels, kikkers en salamanders en heb regelmatig een egel. Daarbij heb ik vruchtbomen en -struiken bij huis en een aparte moestuin op de Eng, waar ik lekker en gezond eten van afhaal, zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmest.

Duurzaamheid
Als hovenier probeer ik zoveel mogelijk duurzaam te werken en rekening te houden met klimaat, milieu en natuur. Ik doe daarom veel handwerk, wat vaak nauwkeuriger is en een mooier beeld geeft, en ik maak zoveel mogelijk gebruik van accu machines. Deze zijn milieuvriendelijker en geven minder geluidsoverlast.

De bodem probeer ik zo gezond en levend mogelijk te maken: weinig omwerken, bedekt houden met een strooisellaag of bodembedekkende planten en te zorgen voor een goed bodemleven. Beter voor wortels, plant en tegen droogte.

Waar dat kan en gewenst is hergebruik ik al aanwezige planten en materialen. Deze roepen vaak een bepaalde sfeer op. Bestrating probeer ik tot het noodzakelijke te beperken of over te stappen op waterdoorlatende verharding. Afhankelijk van uw wens en de beschikbaarheid kunnen biologische planten gebruikt worden.